Tack till:

Thordenstiftelsen

Västra Götalands Kulturnämnd

Fyrbodals Kommunalförbund

Längmanska Kulturfonden

Helge Ax:son Johnssons stiftelse

Herman Zetterbetgs stiftelse

Högskolan Väst

Uddevalla kommun

Vänersborgs kommun

Trollhättans kommun

Åmåls kommun

Melleruds kommun

Dalslands Turist AB

Svinesundskommittén

Alberts Kök, Hotell och Konferens

Leif Dahlborg

Kristoffer Riddar

Mikael Krantz

Kevin Dobson

Peter Nydahl